Obchodní podmínky

Obchodní podmínky

Ve velkoobchodě je možno nakupovat jen s platným IČ a ostatními údaji.
1) Úvodní ustanovení

Toto jsou obchodní podmínky platné pro nákup v internetovém obchodě www.tgpneu.cz. Internetový obchod provozuje firma TG PNEU s.r.o., Plk. Prchaly 262, 708 00 Ostrava – Pustkovec, IČO: 62255959, DIČ: CZ62255959, Bankovní spojení: 9177000277 / 0100 (Komerční banka a.s.). Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího (provozovatel) a kupujícího (zákazník).

2) Objednávka a uzavření kupní smlouvy

1. Veškeré objednávky podané prostřednictvím internetového obchodu www.tgpneu.cz jsou závazné. Podáním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami včetně podmínek reklamace a že s nimi souhlasí.
2. Objednávka je návrhem kupní smlouvy. Kupní smlouva vzniká v okamžiku převzetí objednaného zboží kupujícím.
3. Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých formulářem předepsaných údajů a náležitostí.
4. Místem dodání zboží je adresa uvedená kupujícím v registračním formuláři.
5. Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího po zaplacení kupní ceny. Součástí dodávky je daňový doklad.
6. Vyplněním registračního formuláře, či závazné objednávky v rámci internetového obchodního domu www.tgpneu.cz, kupující dává prodávajícímu souhlas k shromažďování a archivování osobních údajů o kupujícím a o jeho nákupech podle NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů.
7. Ceny uvedené v ceníku jsou konečné (avšak dané výškou procentní slevy věrnostního programu u každého zákazníka individuelně podle množství objednaného zboží). Ceny uvedené v měně Euro jsou uvedeny dle aktuálního kurzu stanoveného ČNB.
8. Veškeré zboží je až do úplného zaplacení majetkem firmy TG PNEU s.r.o..
Prodejce si vyhrazuje právo odmítnout vyřízení objednávky, pokud jsou objednací údaje neúplné, nebo vzbuzují pochybnost o skutečném úmyslu zákazníka objednat zboží. O tomto odmítnutí zašle prodávající informaci na e-mailovou adresu zákazníka.

3) Dodání zboží CZ

Objednávka vytvořená zákazníkem na www.tgpneu.cz je pro zákazníka i pro nás závazná a bude realizována přepravní službou, nebo dle dohody se zákazníkem. Pokud bude přijata objednávka do 11.30 hodin, objednávka je obvykle doručena následující den, jinak den poté. V případě, že zboží není skladem, bude termín dodání upřesněn. Pokud nebudete s potvrzeným termínem souhlasit máte možnost objednávku stornovat.
Platbu převodem umožňujeme pouze stálým zákazníkům po předchozí dohodě. Jinak je bezhotovostní platba možná oproti zálohové faktuře. Po připsání platby na náš účet je objednané a zaplacené zboží dodáno prostřednictvím zásilkové služby pokud není dohodnuto jinak.

Ceník dopravy:
Tyto ceny jsou platné pro zásilky s váhou do 30 kg a standardních rozměrů. Maximální rozměr zásilky, která je považována za standardní je 120x60x60 cm a zároveň součet obvodu a délky zásilky nesmí přesáhnout 360 cm. Zásilku přesahující váhu 30 kg, případně zásilku nestandardních rozměrů je nutno řešit individuelně dohodou se zákazníkem.

Objednávka nad 3000 Kč bez DPH Dopravné ZDARMA.
V případě, že je nutno z důvodu hmotnosti objednávku rozdělit na více zásilek (balíků), je u prvního balíku dopravné zdarma a za každý další balík z objednávky je účtováno poštovné 80 Kč bez DPH.

Objednávka do 3000 Kč bez DPH 110 Kč bez DPH.
Zboží na dobírku 140 Kč bez DPH.

3) Dodání zboží SK

Objednávka vytvořená zákazníkem na www.tgpneu.cz je pro zákazníka i pro nás závazná a bude realizována přepravní službou, nebo dle dohody se zákazníkem. Pokud bude přijata objednávka do 11.30 hodin, objednávka je obvykle doručena následující den, jinak den poté. V případě, že zboží není skladem, bude termín dodání upřesněn. Pokud nebudete s potvrzeným termínem souhlasit máte možnost objednávku stornovat.
Bezhotovostní platba je možná oproti zálohové faktuře. Po připsání platby na náš účet je objednané a zaplacené zboží dodáno prostřednictvím zásilkové služby pokud není dohodnuto jinak.
Ceník dopravy:
Tyto ceny jsou platné pro zásilky s váhou do 30 kg a standardních rozměrů. Maximální rozměr zásilky, která je považována za standardní je 120x60x60 cm a zároveň součet obvodu a délky zásilky nesmí přesáhnout 360 cm. Zásilku přesahující váhu 30 kg, případně zásilku nestandardních rozměrů je nutno řešit individuelně dohodou se zákazníkem.

Objednávka nad 3000 Kč bez DPH Dopravné ZDARMA.
V případě, že je nutno z důvodu hmotnosti objednávku rozdělit na více zásilek (balíků), je u prvního balíku dopravné zdarma a za každý další balík z objednávky je účtováno poštovné 150 Kč bez DPH.

Objednávka do 3000 Kč bez DPH 210 Kč bez DPH
Zboží na dobírku 260 Kč bez DPH

Cena za dopravu je hrazena v měně Euro přepočtená dle aktuálního kurzu stanoveného ČNB.
Tyto ceny jsou platné pro zásilky s váhou do 30 kg.
Zásilku přesahující váhu 30 kg, případně zásilku nestandardních rozměrů je nutno řešit individuelně dohodou se zákazníkem.

4) Odstoupení od kupní smlouvy (vrácení zboží)

Kupující má právo podle odstavce 6 novely občanského zákoníku č.367/2000 odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží. Pokud se tak rozhodne, musí nepoškozené zboží, bez známek užívání nebo opotřebování, v původním obalu poslat zpět v uvedené lhůtě (určující je datum odeslání). Po obdržení a ujištění se o nepoškození fyzicky i vzhledově vráceného zboží a obalu, prodávající obratem zákazníkovi vrátí zpět odpovídající částku předem dohodnutým způsobem. (hotově, převodem). Kupujícímu bude účtováno přepravné ve výši 70,- Kč bez DPH a manipulační poplatek-balné ve výši 120,- Kč bez DPH.
Vrácené zboží nám neposílejte na dobírku. Takto vrácené zboží nebude přijato a prodlužujete tím dobu vyřízení. V individuelních případech můžou být navíc účtovány prokazatelné administrativní úhrady a následně vymáhány dle zákona všemi dostupnými prostředky.

5) Postoupení

1. Kupující není oprávněn postoupit jakákoliv práva a pohledávky ze smlouvy na třetí osobu bez předchozího písemného souhlasu TG PNEU s.r.o.
2. Kupující není oprávněn jednostranně započíst jakákoli práva proti pohledávce TG PNEU v.o.s.
6) Závěrečná ustanovení
1. Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího, v den odeslání elektronické objednávky kupujícím.
2. Odesláním elektronické objednávky kupující bez výhrad přijímá veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky, jakož i v den odeslání objednávky, platnou cenu objednaného zboží včetně přepravného či poštovného uvedenou v katalogu Internetového obchodu www.tgpneu.cz, nebylo-li v konkrétním případě prokazatelně dohodnuto jinak. Odeslanou objednávkou je kupující neodvolatelně vázán.
3. Účastníci se výslovně ve smyslu ust. § 262 odstavce 1 obchodního zákoníku dohodli, že není-li podmínkami výslovně stanoveno jinak, řídí se jejich práva a povinnosti obchodním zákoníkem, zejména jeho ust. § 409 a násl.
Tento reklamační řád nabývá účinnosti 01/08/2006 a platí na území EU. Změny jsou vyhrazeny.

6) Reklamace zboží

Kupující je povinen při převzetí zboží bez zbytečného odkladu zboží prohlédnout a o případných zjištěných vadách okamžitě informovat prodávajícího.
Reklamace bude považována za neoprávněnou v případě, že k poškození výrobku došlo při přepravě, při neodborném zacházení nebo používání výrobku v jiných než uvedených podmínkách.
Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodnou na delší lhůtě.

V případě zjištění závady na dodaném zboží lze uplatnit reklamaci:
– na adrese provozovny TG Pneu s.r.o. , Staniční 1/1519, 736 01 Havířov – Město v pracovních dnech od 8.00 do 16.00 hod.
– zasláním reklamovaného zboží na adresu provozovny TG Pneu v.o.s., Staniční 1/1519, 736 01 Havířov – Město spolu s písemným popisem závady. Reklamované zboží nám neposílejte na dobírku.
– prostřednictvím obchodních zástupců (po předchozí telefonické dohodě)

Spolu s reklamovaným zbožím je nutno doložit doklad o zaplacení který slouží zároveň jako záruční list.

7) Ochrana osobních údajů

Ochrana osobních údajů je prováděna dle: „Zásady zpracování osobních údajů spol. TGPNEU v.o.s. (GDPR)“ zpracovány v návaznosti na platnost Nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 ze dne 27.dubna 2016 (dále jen GDPR).

To top