Klimatizace

Od 1. února 2009 musí mít všechny osoby provádějící instalaci, servis, údržbu, opravu, znovuzískávání a kontrolu těsnosti zařízení s obsahem fluorovaných skleníkových plynů a látek poškozujících ozonovou vrstvu  CERTIFIKÁT.

Pracovníci, kteří provádějí znovuzískávání fluorovaných skleníkových plynů z klimatizačních systémů motorových vozidel, které spadají do působnosti směrnice 2006/40/ES, musí pro tuto činnost absolvovat školení a získat osvědčení.

Školení lze uskutečnit v naší společnosti TG PNEU s.r.o., která získala  pověření Ministerstvem životního prostředí jako atestační subjekt. Po úspěšném absolvování školení je všem zúčastněným osobám vydáno osvědčení.

Kurz na získání Osvědčení dle nařízení č. 307/2008

  • Dopad emisí skleníkových plynů na životní prostředí
  • Legislativa, Nařízení komise č.307/2008, Nařízení EP č.517/2014, Směrnice 2006/40/ES
  • Princip činnosti klimatizace a rozdělení systémů, které obsahují fluorované skleníkové plyny v motorových vozidlech, popis jednotlivých komponentů
  • Zapojení regeneračního zařízení do přívodních otvorů, ventilů klimatizačního systému obsahujícího fluorované skleníkové plyny motorových vozidel a jeho odpojení; plnění mediem, výměna olejové náplně a tlaková zkouška systému
  • Servis klimatizace, technologický postup, lhůty a rozsah prací
  • Způsoby detekce úniku fluorovaných skleníkových plynů a oprav systémů
  • Zacházení s lahví pro chladivo, obsluha přístroje při servisu

Forma školení:

Seminář s ukázkou zapojení servisního přístroje na vozidlo

Termíny školení pro rok 2024

22.03.2024                     10.5.2024                    5.7.2024                       6.9.2024

29.03.2024                     24.5.2024                  19.7.2024                    20.9.2024

12.04.2024                      14.6.2024                   9.8.2024                   18.10.2024

26.04.2024                     28.6.2024                 23.8.2024                   15.11.2024

Rozsah školení: 8h

Cena: 2500,- bez DPH/osoba

Počet účastníků: minimálně 4 osoby – maximálně 15 osob

Menší počet osob či individuální konzultace lze dohodnout telefonicky na čísle (+420) 777 782 710, 596 627 304 nebo emailem na tgpneu@tgpneu.cz

To top